ورود
در صورتی که قبلاً عضو سایت شده اید ، آدرس ایمیل وکلمه عبور خود را برای ورود وارد کنید.
 
 
 
 
عضویت در سایت
      همراه :
نام :
استان
نام خانوادگی :
شهر
ایمیل :
آدرس :
 
رمز عبور :
   
تکرار رمز عبور :
  کد امنیتی
 
         
در حال حاضر امکان عضویت در سایت وجود ندارد
[2014.04.17]
پنجشنبه 28 فروردین 1393
دختر یانکی
فارس | شیراز
سالن تالار احسان
تاریخساعت
1392/12/2021:00
1392/12/2119:00
1392/12/2121:00
طبقهجایگاهقیمت (ریال)
پلان بالکنC200,000
پلان همکفA300,000
پلان همکفB250,000
شهابی از جنس نور
فارس | شیراز
سالن سينما سعدي
تاریخساعت
1392/11/2216:30
1392/11/2220:00
طبقهجایگاهقیمت (ریال)
پلان بالکنF110,000
پلان بالکنF210,000
پلان همکفA110,000
پلان همکفA210,000
پلان همکفB110,000
پلان همکفB210,000
پلان همکفC110,000
پلان همکفC210,000
50 قدم آخر
فارس | شیراز
سالن سينما سعدي
تاریخساعت
1392/11/2218:00
1392/11/2222:00
طبقهجایگاهقیمت (ریال)
پلان بالکنF110,000
پلان بالکنF210,000
پلان همکفA110,000
پلان همکفA210,000
پلان همکفB110,000
پلان همکفB210,000
پلان همکفC110,000
پلان همکفC210,000
بیگانه
فارس | شیراز
سالن سينما سعدي
تاریخساعت
1392/11/2310:30
1392/11/2318:00
1392/11/2322:00
طبقهجایگاهقیمت (ریال)
پلان بالکنF110,000
پلان بالکنF210,000
پلان همکفA110,000
پلان همکفA210,000
پلان همکفB110,000
پلان همکفB210,000
پلان همکفC110,000
پلان همکفC210,000
معراجی ها
فارس | شیراز
سالن سينما سعدي
تاریخساعت
1392/11/2316:30
1392/11/2320:00
طبقهجایگاهقیمت (ریال)
پلان بالکنF110,000
پلان بالکنF210,000
پلان همکفA110,000
پلان همکفA210,000
پلان همکفB110,000
پلان همکفB210,000
پلان همکفC110,000
پلان همکفC210,000
حق السکوت
فارس | شیراز
سالن سينما سعدي
تاریخساعت
1392/11/2416:30
1392/11/2420:00
1392/11/248:30
طبقهجایگاهقیمت (ریال)
پلان بالکنF110,000
پلان بالکنF210,000
پلان همکفA110,000
پلان همکفA210,000
پلان همکفB110,000
پلان همکفB210,000
پلان همکفC110,000
پلان همکفC210,000
خط ویژه
فارس | شیراز
سالن سينما سعدي
تاریخساعت
1392/11/1616:30
1392/11/1620:00
1392/11/168:30
1392/11/2422:00
1392/11/2522:00
طبقهجایگاهقیمت (ریال)
پلان بالکنF110,000
پلان بالکنF210,000
پلان همکفA110,000
پلان همکفA210,000
پلان همکفB110,000
پلان همکفB210,000
پلان همکفC110,000
پلان همکفC210,000
اشباح
فارس | شیراز
سالن سينما سعدي
تاریخساعت
1392/11/2516:30
1392/11/2520:00
طبقهجایگاهقیمت (ریال)
پلان بالکنF110,000
پلان بالکنF210,000
پلان همکفA110,000
پلان همکفA210,000
پلان همکفB110,000
پلان همکفB210,000
پلان همکفC110,000
پلان همکفC210,000
"چ"
فارس | شیراز
سالن سينما سعدي
تاریخساعت
1392/11/2010:30
1392/11/2018:00
1392/11/2022:00
طبقهجایگاهقیمت (ریال)
پلان بالکنF110,000
پلان بالکنF210,000
پلان همکفA110,000
پلان همکفA210,000
پلان همکفB110,000
پلان همکفB210,000
پلان همکفC110,000
پلان همکفC210,000
عاشق ها ایستاده می میرند
فارس | شیراز
سالن سينما سعدي
تاریخساعت
1392/11/1610:30
1392/11/1618:00
1392/11/1622:00
طبقهجایگاهقیمت (ریال)
پلان بالکنF110,000
پلان بالکنF210,000
پلان همکفA110,000
پلان همکفA210,000
پلان همکفB110,000
پلان همکفB210,000
پلان همکفC110,000
پلان همکفC210,000